Beweegredenen

Gezondheid

Preventie, grotere weerstand, ziekteverzuim lager

Men kan de bedrijfssport beschouwen als onderdeel van het beleid ten aanzien van het terugdringen van het ziekteverzuim. Onderzoek van de afdeling Bewegingswetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen wijst uit dat bij het Scheper Ziekenhuis te Emmen het ziekteverzuim onder bedrijfssport-deelnemers van Pro MOTION lager is dan het ziekteverzuim bij niet-bedrijfssportdeelnemers. (F. Vogelzang, Bedrijfssport in beeld, Productevaluatie van het bedrijfssportprogramma van het Scheper Ziekenhuis in Emmen, 1996) Preventieve maatregel, minder snel ziek worden, weerstand vergroten, sterker worden, grotere belastbaarheid. Het meten van de gezondheid door het meedoen aan een fit-test.

Interne/externe communicatie

Verbetering onderlinge verhoudingen

Sociaal: de discussie over zaken zal makkelijker op gang gebracht kunnen worden doordat men elkaar ook in een andere situatie leert kennen c.q. waarderen. Er ontstaat zodoende een beter onderling begrip en een lagere drempel. Door bedrijfssport kan men ook in contact komen met mensen uit andere bedrijven.

Imago

Nieuw en zittend personeel

Bedrijven hebben soms de naam dat ze niet meer sociaal zijn. Mensen worden vaak als kostenpost gezien. Machines worden wel onderhouden waarom mensen niet? Des te beter de mensen zijn of zich voelen des te lager is de kostenpost. Mensen alleen als kostenpost zien is zeer slecht voor het imago bij het aantrekken van nieuwe werknemers. Door o.a. bedrijfssport aan te bieden kan het imago verbeterd worden.

Organisatie

Coördinator bedrijfssport

Men heeft als bedrijf maar met één organisatie (Pro MOTION) te maken. Deze onderhoudt alle contacten met de instellingen, bedrijven, verenigingen die het bedrijfssportprogramma verzorgen, uitvoeren. Door de gezamenlijke inkoop is het goedkoper, continuïteit is gewaarborgd en de kwaliteit wordt bewaakt waardoor het blessurerisico vrijwel nihil is.

Activiteiten

Breed scala van sportactiviteiten

Er wordt niet één activiteit aangeboden, zoals meestal het geval is als een bedrijf iets gaat doen in het kader van bedrijfssport, maar door de gezamenlijkheid wordt de keus uit de activiteiten sterk vergroot. Men kan, zowel groot als klein bedrijf, zo'n 15 verschillende activiteiten aan zijn personeel aanbieden.